Mgr. Eva Böhm - psycholožka


  • Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze.
  • Svou pracovní zkušenost jsem zahájila ve stacionářích pro děti s kombinovaným postižením a následně v zařízeních pro dospělé osoby s mentální retardací a jiným duševním onemocněním.
  • Od roku 2010 se věnuji adiktologii, pracuji v poradně pro závislosti (Modrý kříž v ČR). Vedu individuální a skupinové terapie, pracuji poradensky.
  • Jsem absolventkou systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (IVGT Praha, 2016/21).
  • Gestalt terapie mně oslovila svým nehodnotícím a přijímajícím přístupem, který vychází z předpokladu, že v aktuální chvíli jednáme nejlépe, jak umíme. Do terapie nevnášíme ani vinu a ani pocit nepatřičnosti. Gestalt terapie pracuje s prožitkem klienta v aktuální chvíli, klade důraz na přítomný okamžik "tady a ted". Podporuje proces uvědomění, protože čeho si nejsme vědomi, to nemůžeme nijak ovlivnit. Je inspirativní svým celostním pohledem, který propojuje myšlení, emoce, tělo a duši a směřuje k životu ve většímu souladu se sebou i s druhými.
  • Psychoterapie se může stát dobrodružnou cestou. Velmi se mi líbí příměr k příběhu plavby Kryštofa Kolumba (in Ken Evans, Triton, 2011), který se vydal se svou flotilou hledat novou cestu do Indie.
  • "Během plavby byla období, kdy vál silný, příznivý vítr, a malé lodě postupovaly skvěle kupředu. Ale byly i doby, kdy nastalo bezvětří, moře bylo rovné jako sklo a lodě se bezcílně vznášely na vodě, nekonečné týdny a týdny uvězněné v nečinnosti. A pak nastaly také časy, kdy celá obloha potemněla, přihnal se vichr, přes palubu se valily obrovské děsivé vlny."
  • S terapií je to podobně. Tak jako Kolumbus na své cestě můžete zažít různá období, a tak jako Kolumbus můžete hledat novou cestu do Indie a objevíte celý nový svět.