Ceník

vstupní psychosomatická konzultace

50 minut

1500 Kč

psychosomatické vyšetření + časová osa

90 minut

vyšetření, bio-psycho-sociální anamnéza, kopie lékařských zpráv s sebou

2500 Kč

psychosomatická terapie

50 minut

1200 Kč

rodinná terapie psychosomatických poruch dětí

50 minut

1700 Kč

Platební podmínky

Psychosomatická medicína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Platba probíhá formou přímé úhrady na konci každého sezení (lze platit hotově nebo kartou).

Pro pojištěnce RBP - 213 nabízím možnost zapojit se do pilotního projektu - pojišťovna do konce roku 2022 přispívá částkou 750,- Kč na jedno sezení.