Profesní cesta :

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • ARO Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy (MNOF)
 • Homeopatie Boiron - certifikovaná zkouška
 • Dětské oddělení MNOF - Atestace z dětského lékařství
 • Praktická lékařka pro děti a dorost Ostrava - Muglinov od roku 2004
 • Absolventka čtyřletého výcviku Rodinná terapie psychosomatických poruch, pod vedením MUDr.Vladislava Chvály a Mgr.Lídy Chválové-Trapkové (www.lirtabs.cz)
 • Akupunktura - Institut lékařského vzdělávání Praha, certifikovaná zkouška
 • Členka výboru společnosti psychosomatické medicíny - www.psychosomatika-cls.cz
 • Školitelka UK Praha 2.LF, ILF - Psychosomatika u dětí, Rodinná terapie v pediatrii, UK Praha 3 LF - Psychosomatika v pediatrii, UP Olomouc - Psychosomatika v pediatrii
 • Školitelka IPVZ Základní psychosomatická péče - Psychosomatika v pediatrii pro lékaře
 • Přednášková činnost
 • Malé zdraví a.s.,
 • Atestace z psychosomatické medicíny
 • Vedoucí lékařka Psychosomatické ambulance Ostrava
 • Praktický lékař pro děti a dorost