Desatero, jak poznat šarlatána:

25.10.2019

"Zásady bezpečné psychosomatické praxe" , které by měli klienti /pacienti znát, než se někomu svěří do rukou.

  1. Zjednodušeně připisuje obtíže jedné příčině.
  2. Nabízí svůj přístup jako ten nejlepší.
  3. Slibuje zaručený účinek a rychlé a trvalé působení.
  4. Odrazuje od léčby, která je normální v dnešní medicíně.
  5. Straší vážnými chorobami, které umí diagnostikovat jen vědecká medicína (rakovina, degenerativní neurologická onemocnění, záněty ledvin, jater, atd.).
  6. Nabízí metody, které nelze racionálně vysvětlit na podkladě biologických či humanitních věd.
  7. Není členem profesní organizace, která má svůj etický kodex a etickou komisi, na kterou je možné se v případě pochybností obrátit.
  8. Nepracuje v zařízení, které je schváleno nebo doporučeno (akreditováno) nějakou odbornou společností.
  9. Platby za nabízené služby jsou vyšší než platby za služby (nehrazené ze zdravotního pojištění) ve zdravotnickém zařízení.
  10. Staví na kritice, nebo dokonce odmítání poznatků dnešních medicínských věd.