Imunita z pohledu psychosomatiky

07.01.2020

Přednáška pro laickou veřejnost v
Ostravském kině Vesmír.

Termín: 21.2.2020 v 19.00 hodin


Tělo a duše a vztah mezi nimi. Existují zákonitosti, o kterých v běžném životě neuvažujeme. A přece nám zásadním způsobem ovlivňují život. Jsou dostupné každému z nás bez ohledu na naše vzdělání. K jejich přijetí vede ochota chápat svět i sebe samé v širších souvislostech. A právě tuto možnost nám nabízí psychosomatika. Psychosomatika jako způsob myšlení, jak zacházet se svým zdravím a jak porozumět svým nemocem. Do světa psychosomatiky nás uvede lékařka ​Barbora Branna.​​

Více informací o přednášce naleznete zde.