PhDr. Alexandra Byrtusová

SOMATICKÉ KOUČOVÁNÍ®    certifikovaný kouč ICF

Komunikace a inspirativní práce s lidmi je nedílnou součástí mého profesního života, stejně jako zkušenosti s manažerskou prací, s řízením projektů a týmů lidí, konzultantskou činností, znalostí firemního i korporátního prostředí.

Vlastní zkušenost výkonnostního sportovce a zejména vytrvalostní sport mi naopak umožňuje vést sebe sama procesem sebekoučování.

To vše mi pomáhá dobře se orientovat a neplýtvat vaším časem.


JAK VYPADÁ KOUČOVÁNÍ?

Kladu vám otázky a vedu vás k tomu, abyste sami v sobě našli odpovědi.

Celý proces je o hledání způsobu, jak dojít k cíli a odstranit překážky na takové cestě. Jako kouč neradím, protože největšími experty na svůj život jste vy.


JAKÁ JSOU TÉMATA PRO KOUČOVÁNÍ ?

Můžete se věnovat široké škále témat. Svému profesionálnímu a osobnímu rozvoji, životním změnám, spokojenosti, dosahování cílů, zlepšení vlastního výkonu. Nebo si své téma teprve ujasníte.


KDO JE IDEÁLNÍ KLIENT ?

Ti s odhodláním a chutí věci změnit, najít směr a vizi.

Role kouče je podpůrná, jsem partnerem a jiskřivou inspiraci těch, kteří se chtějí na takovou cestu vydat.


Kontakt:

alexandra.byrtusova@gmail.com