Psychosomatická medicína

  • Co je to psychosomatika?

Psychosomatika je nový medicínský obor, který léčí zdravotní potíže dětských i dospělých pacientů, pro které klasická medicína nemá vysvětlení nebo se při podrobném vyšetření pacienta nenašla příčina potíží.

  • Čím se zabývá a v čem mi může pomoct?

Vychází z tzv. bio-psycho-sociálního modelu, ve kterém je možno porozumět souvislostem zdraví a nemoci člověka. Jednoduše řečeno, všímá si nejen toho co se děje v pacientově těle, ale i v jeho vztazích a životním kontextu.

  • Psychiatrie x psychosomatika x psychologie?

Psychosomatická medicína nenahrazuje psychiatrické ani psychologické vyšetření, naopak s oběma obory často úzce spolupracuje. Každé z nich přináší jiný profit pro pacienta a je velkou výhodou, pokud lékaři a psychologové vzájemně spolupracují.