MUDr. Barbora Branna


Psychosomatická lékařka, rodinná terapeutka, pediatr • Jsem dětská lékařka, která nejprve pracovala na dětském oddělení MNOF. Kromě léčby dětí hospitalizovaných v nemocnici jsem se také věnovala dětské gastroenterologii. A právě velké množství psychosomatických potíží dětských pacientů mne přivedlo k touze umět si s nimi poradit.
 • Našla jsem si v medicíně uznávaný akreditovaný psychoterapeutický výcvik s názvem "Rodinná terapie psychosomatických poruch", který se konal v Liberci". Ten jsem po čtyřech letech studia úspěšně absolvovala a splnila všechny podmínky potřebné k jeho završení. Zároveň jsem začala pracovat jako praktická lékařka pro děti a dorost v Ostravě Muglinově, kde jsem zůstala dalších 17 let.
 • Léčila jsem děti, dělala rodinné terapie, učila se zacházet s psychosomatickými potížemi. Paralelně jsem jezdila na supervize k PhDr. Haně Vyhnálkové a také PhDr. Lídě Trapkové-Chválové. Dva roky se učila pracovat se sny a imaginacemi na Pražské škole psychosociálních studií.
 • Absolvovala jsem více než100 hodin supervize. Možnost supervizního setkání využívám dodnes-nikdo nejsme dost moudrý na to, abychom si občas nenechali poradit...
 • Homeopatii, kterou používám jen výjimečně, jsem si doplnila studiem akupunktury, organizované v IPVZ. Vzdělání jsem zakončila závěrečnou zkouškou. Akupunkturou ráda doplňuji klasickou léčbu.
 • Vždy mne lákalo propojovat medicínu a nové poznatky z jiných oblastí (psychologie, psychoterapie, akupunktura, homeopatie). Dále jsem rozšiřovala své znalosti a dovednosti při každodenní práci dětské obvodní lékařky, přimíchávajíc vše ostatní do své každodenní práce.
 • Jenže ambulantní práce lékaře je časově náročná, vytížená léčbou akutně nemocných dětí, preventivních prohlídek a očkování. Také organizací a vedením praxe. Psychosomatický přístup zase vyžaduje dostatek času. A ten mi začal chybět. Rozhodla jsem se tedy založit se dvěma kolegyněmi kamarádkami psychologicko-psychosomatické pracoviště s názvem TRIPSY. Právě tam jsme já lékařka a dvě psycholožky chtěly vytvořily bezpečné a časově komfortní prostředí pro naše dětské i dospělé klienty pacienty. Zde jsem se dalších pět let věnovala terapeutické práci, rodinné terapii a psychosomatické medicíně.
 • Na čas jsem se stala šéfovou nově vznikající sítě dětských ambulancí s názvem Malé zdraví, kterou jsem pomáhala rozvinout. Stále mne to však táhlo zpět k medicíně a psychosomatice.
 • Stala jsem se členkou organizačního výboru Psychosomatické společnosti, ve které se spolu s kolegy psychiatry, psychology a fyzioterapeuty snažíme rozšiřovat výuku psychosomatiky nejen mezi studenty vysokých škol, ale i mezi lékaři. Přednáším a učím.
 • Atestaci z pediatrie jsem doplnila atestací z psychosomatiky.
 • Nyní kombinuji pediatrickou práci s psychosomatickou medicínou, rodinnou terapií a prací ve výboru Psychosomatické společnosti.
 • V roce 2019 jsem založila Psychosomatickou ambulanci Ostrava, která je jedinou tohoto typu na Moravě. Kromě dětských psychosomatických pacientů a jejich rodin, stále častěji léčím i dospělé klienty, kteří se na mne obracejí s prosbou o konzultaci svých psychosomatických potíží.


Informace o lékaři (studium, vazba na psychosomatiku, další specializace a odbornosti)